Organisatie

Ik word vrijwilliger

Ik meld mij aan als vrijwilliger voor Villa Randwijck

14 + 12 =

Contact met Villa Randwijck

2 + 3 =

Historie

Van tijdelijk onderkomen naar het hart van de wijk!

Er was eens een druk bezocht wijkcentrum aan de Henegouwselaan. Maar dit moest plaats maken voor nieuwbouw. Daarmee werd in 2010 de afbraak van wijkcentrum de Laagte een feit. Niet alleen het gebouw met al zijn faciliteiten, maar ook alle activiteiten gingen verloren. Enkele activiteiten werden verplaatst naar het, in Randwijck liggende, denksportcentrum ‘Go-centrum’, waar de gemeente tijdelijk ruimte huurde voor enkele activiteiten. Deze vervangende locatie bleek echter niet toereikend te zijn en daardoor stierven zij een stille dood.

Wijkplatform Randwijck hield stand

En dus was er vanaf 2010 geen buurtcentrum meer in de wijk. Maar het Wijkplatform Randwijck ging veelvuldig in gesprek met de gemeente. Omdat er sprake was dat het schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark vrij zou komen, ondernam het Wijkplatform actie. Een dergelijk markant pand mocht voor de buurt niet verloren gaan en zou als nieuw wijkcentrum dienst kunnen doen!
Door de handtekeningenactie van het Wijkplatform Randwijck bleek dat de buurt dit plan toejuichte. De gemeente ging akkoord.

Oprichting van Villa Randwijck

Op uitnodiging van het Wijkplatform sloegen een tiental enthousiaste buurtbewoners de handen ineen en richten in 2012 stichting Villa Randwijck op. Er werd een businessplan opgesteld voor een nieuw centrum in het schoolgebouw. Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld en gestart voor bewoners en buurtondernemers. Ook diverse activiteiten werden weer nieuw leven ingeblazen.

Gemeente onder druk

Het enthousiasme van het stichtingsbestuur bleef niet onopgemerkt bij de gemeente. Stichting Villa Randwijck werd als een serieuze gesprekspartner gezien. De gemeente twijfelde of het schoolgebouw wel beschikbaar gesteld kon worden aan de buurt. En wéér werd er steun gevraagd aan de Randwijckers. Middels een groot respons op een tweede handtekeningenactie lieten de bewoners zien dat óók zij graag een wijkcentrum wilden in het schoolgebouw.

Erkenning

De gemeente erkende dat dit buurtinitiatief in het tijdperk van burgerparticipatie een goede kans van slagen heeft. Villa Randwijck kreeg de pilotstatus met daarbij een subsidie. De buurtonderneming Villa Randwijck werd hiermee een feit. In april van 2014 betrok zij haar tijdelijk onderkomen aan de Bourgondischelaan 3. Het winkelpand werd omgetoverd tot een ontmoetingsruimte.
Plotseling werd Villa Randwijck zichtbaar voor de buurtbewoners. Er ontstond een stroomversnelling. Meer activiteiten en meer mogelijkheden voor buurtbewoners en buurtondernemers.

Toekomst

Villa Randwijck is, na een aantal jaren gevestigd te zijn geweest aan de Bourgondischelaan 3, nu gerealiseerd in het markante voormalige schoolgebouw als ontmoetingspunt. Het nieuwe hart van de wijk!

Algemene en ANBI gegevens Villa Randwijck

Villa Randwijck heeft een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Een status die een instelling verkrijgt wanneer zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit heeft fiscale voordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting.

Algemene gegevens
Stichting Villa Randwijck
Catharina van Clevepark 10
1181 AT Amstelveen
welkom@villarandwijck.nl

RSIN nummer: 855489443

Bestuur
Pim Giel, voorzitter
Wineke de Jong, secretaris
Yvonne Bartels, penningmeester

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bij uitzondering worden daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld reiskosten eventueel vergoed.

Beheer en kernteam
Nicole Bodewes, beheer
Mette Mikkelsen, beheer
René Kort, beheer
Johan van der Pijl, beheer
Luciënne Nijssen
Fred Chevalking
David de Zwart

Doelstelling
Stichting Villa Randwijck stelt zich tot doel het leefbaar houden van het leefgebied Randwijck voor alle bewoners, jong en oud, nu en in de toekomst met als resultaat meer regie bij over ontmoeting, welzijn, werken, leren en zorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door promotie, voorlichting, begeleiding door professionals en het gebruik van eigen programma’s.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

Activiteitenprogramma Villa Randwijck 2018

Rapportage 2018 (ANBI)

Wijkplan – CONCEPT

Beleidsplan 2019-2021

Villa Randwijck

Catharina van Clevepark 10
1181 AT Amstelveen
T: 06 - 2042 0989
M: welkom@villarandwijck.nl

Openingstijden

maandag    09.30-17.00 uur
dinsdag      09.30-17.00 uur
woensdag  09.30-17.00 uur
donderdag 09.30-17.00 uur
vrijdag        09.30-17.00 uur