Organisatie

Ik word vrijwilliger

Ik meld mij aan als vrijwilliger voor Villa Randwijck

15 + 5 =

Contact met Villa Randwijck

1 + 8 =

Historie

Van tijdelijk onderkomen naar het hart van de wijk!

Er was eens een druk bezocht wijkcentrum aan de Henegouwselaan. Maar dit moest plaats maken voor nieuwbouw. Daarmee werd in 2010 de afbraak van wijkcentrum de Laagte een feit. Niet alleen het gebouw met al zijn faciliteiten, maar ook alle activiteiten gingen verloren. Enkele activiteiten werden verplaatst naar het, in Randwijck liggende, denksportcentrum ‘Go-centrum’, waar de gemeente tijdelijk ruimte huurde voor enkele activiteiten. Deze vervangende locatie bleek echter niet toereikend te zijn en daardoor stierven zij een stille dood.

Wijkplatform Randwijck hield stand

En dus was er vanaf 2010 geen buurtcentrum meer in de wijk. Maar het Wijkplatform Randwijck ging veelvuldig in gesprek met de gemeente. Omdat er sprake was dat het schoolgebouw aan het Catharina van Clevepark vrij zou komen, ondernam het Wijkplatform actie. Een dergelijk markant pand mocht voor de buurt niet verloren gaan en zou als nieuw wijkcentrum dienst kunnen doen!
Door de handtekeningenactie van het Wijkplatform Randwijck bleek dat de buurt dit plan toejuichte. De gemeente ging akkoord.

Oprichting van Villa Randwijck

Op uitnodiging van het Wijkplatform sloegen een tiental enthousiaste buurtbewoners de handen ineen en richten in 2012 stichting Villa Randwijck op. Er werd een businessplan opgesteld voor een nieuw centrum in het schoolgebouw. Er werden nieuwe initiatieven ontwikkeld en gestart voor bewoners en buurtondernemers. Ook diverse activiteiten werden weer nieuw leven ingeblazen.

Gemeente onder druk

Het enthousiasme van het stichtingsbestuur bleef niet onopgemerkt bij de gemeente. Stichting Villa Randwijck werd als een serieuze gesprekspartner gezien. De gemeente twijfelde of het schoolgebouw wel beschikbaar gesteld kon worden aan de buurt. En wéér werd er steun gevraagd aan de Randwijckers. Middels een groot respons op een tweede handtekeningenactie lieten de bewoners zien dat óók zij graag een wijkcentrum wilden in het schoolgebouw.

Erkenning

De gemeente erkende dat dit buurtinitiatief in het tijdperk van burgerparticipatie een goede kans van slagen heeft. Villa Randwijck kreeg de pilotstatus met daarbij een subsidie. De buurtonderneming Villa Randwijck werd hiermee een feit. In april van 2014 betrok zij haar tijdelijk onderkomen aan de Bourgondischelaan 3. Het winkelpand werd omgetoverd tot een ontmoetingsruimte.
Plotseling werd Villa Randwijck zichtbaar voor de buurtbewoners. Er ontstond een stroomversnelling. Meer activiteiten en meer mogelijkheden voor buurtbewoners en buurtondernemers.

Toekomst

Villa Randwijck is, na een aantal jaren gevestigd te zijn geweest aan de Bourgondischelaan 3, nu gerealiseerd in het markante voormalige schoolgebouw als ontmoetingspunt. Het nieuwe hart van de wijk!

Gegevens

Stichting  buurtonderneming Villa Randwijck
Catharina van Clevepark 10
1181 AT Amstelveen
06-2042 0989
welkom@villarandwijck.nl

KvK nummer • 34190501
RSIN nummer • 8123.83.849

Rekeninggegevens
Stichting Villa Randwijck
NL63 ABNA 0551 6199 96

ANBI-status

Stichting Villa Randwijck heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Een instelling kan een ANBI- status toegewezen krijgen door de belastingdienst wanneer zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Dit heeft voor een fiscale voordelen bij erven, schenkingen en de energiebelasting. Voor donateurs is het voordeel dat zij een gift aan Villa Randwijck kunnen aftrekken van de belasting.

Bestuur

Pim Giel, voorzitter
Wineke de Jong, secretaris
Yvonne Bartels, penningmeester

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Bij uitzondering worden daadwerkelijk gemaakte onkosten zoals bijvoorbeeld reiskosten eventueel vergoed.

Beheer

Nicole Bodewes, beheer
René Kort, beheer

Kernteam

Luciènne Nijssen
Fred Chevalking
David de Zwart
Renée van Schaik
Herman Schepers
Erik Wals

Doelstelling

Stichting Villa Randwijck stelt zich tot doel het leefbaar houden van het leefgebied Randwijck voor alle bewoners, jong en oud, nu en in de toekomst met als resultaat meer regie bij over ontmoeting, welzijn, werken, leren en zorg en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
De stichting tracht haar doelstelling onder meer te bereiken door promotie, voorlichting, begeleiding door professionals en het gebruik van eigen programma’s.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Wijkplan 2022-2024

Activiteitenverslag 2022

Beleidsplan VR

Jaarrekening 2022

Publicatieplicht anbi 2022

Stichting Villa Randwijck

Catharina van Clevepark 10

1181 AT Amstelveen

welkom@villarandwijck.nl

06-2042 0989

Openingstijden

maandag     09.30-17.00 uur

dinsdag       09.30-17.00 uur

woensdag   09.30-17.00 uur

donderdag  09.30-17.00 uur

vrijdag         09.30-18.00 uur