Ouderenadviseur

Inloopspreekuur ouderenadviseur

De ouderenadviseur voor Randwijck is Britt Jansen van Participe Amstelland. Zij heeft een adviserende, ondersteunende en bemiddelende rol voor 65-plussers en hun mantelzorgers. Je kan bij haar terecht wanneer er vragen zijn op het gebied van wonen, welzijn en of zorg. Indien gewenst, kan zij met jouw toestemming contact leggen met de daarvoor in aanmerking komende personen en/of instanties.

Britt Jansen: 020-5430430 | b.jansen@participe.nu.

Reactie verzenden