Nieuwjaarstoost

Villa Randwijck nodigt een ieder graag uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel op de tweede zondag van 15.00 tot 17.00 uur.
Je bent welkom voor een drankje en een hapje om gezamenlijk te toostten op het nieuwe jaar!

Reactie verzenden